V Bieg Narciarski „O puchar Gór Sokolich” – regulamin

Regulamin V Biegu Narciarskiego „OPuchar Sokolich Gór”
1. Organizator:
• GminaOlsztyn
• Stajnia Biały Borek
• AKN „RATRAK”
• GOSiR w Olsztynie

2. Cel
• popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa biegowego wśród mieszkańców regionu
• promocja walorów turystycznych Gminy Olsztyn i ośrodka narciarstwa biegowego

3. Termin
• 27.01.2013r. /niedziela/ styl klasyczny
• dystans –10 km /start Stajnia Biały Borek/ godz. 12.00(kobiety, mężczyźni, dziewczęta do 14 roku, chłopcy do 14 roku)
• dystans –5 km /start Stajnia Biały Borek/ godz. 12.10(kobiety, mężczyźni, dziewczęta do 14 roku, chłopcy do 14 roku)

4. Uczestnictwo
• Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy jak i posiadający licencje sportowe.
• Młodzież do lat 18, ma prawo startu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
• Uczestnik wyraża zgodę na publikacjęmateriałów z jego udziałem zarejestrowanych w trakcie zawodów.
• Trasa biegu będzie oznakowana, zabezpieczona przez sędziów oraz Jurajską Grupę GOPR.
• W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator ma prawo zmiany terminu lub odwołania zawodów.

5. Opłaty
• Opłaty należy dokonywać na konto Stajni Biały Borek: Kredyt Bank S.A. nr. 17 1500 1399 1213 9004 6547 0000 lub przy odbiorze numerów startowych,gotówką w Stajni Biały Borek wdniu zawodów w godzinach od 9.30 do 11.30.
• Opłatawynosi 30 zł od osób zgłoszonych do dnia 25.01.2013 r. i40 zł od zgłaszających się w dniu startu.
• 10 zł od dzieci i młodzieży szkolnej.
• W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymają: pamiątkowy medal i posiłek regenerujący.

6. Zgłoszenia

Do godziny 23:59 w dniu 25.01.2013r. zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie na stronie internetowejwww.biurozawodow.pl. W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą w godz. 9.30–11.30w biurze zawodów w Stajni Biały Borek.
7. Wydawanie numerów
• Stajnia Biały Borek –biuro zawodów

8. Nagrody

Dla zwycięzców przewidziano puchary, nagrody.Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Ze stronywww.wynikionline.plbędzie możliwość pobraniacertyfikatów uczestnictwa w impreziez podanym czasem i zajętym miejscem do wydrukowania we własnym zakresie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii 37. Bieg Piastów - 2013. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.