REGULAMIN V Biegu Narciarskiego o Puchar Gór Sokolich

BISKUPICE gm. Olsztyn k/Cz-wy
ul. Zrębska 121
Stajnia i Gospoda BIAŁY BOREK

Regulamin V Biegu Narciarskiego o Puchar Sokolich Gór

Organizator:

Urząd Gminy Olsztyn
Stajnia Biały Borek
AKN „RATRAK”

2. Cel

popularyzacja i upowrzechnianie narciarstwa biegowego wśród mieszkańców naszego regionu
promocja walorów turystycznych Gminy Olsztyn i ośrodka narciarstwa biegowego
promocja Stajni Biały Borek

3. Termin

20.02.2011 r. /niedziela/ styl klasyczny
dystans – 10 km /start Stajnia Biały Borek/ godz. 12.00
dystans – 5 km /start Biały Borek/ godz. 12.10

4. Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy jak i posiadający licencje sportowe.
Młodzież do lat 18, ma prawo startu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Zawodnicy, którzy ukończą bieg automatycznie otrzymają swój wynik poprzez wiadomość sms wysyłaną na telefon komórkowy. Warunkiem otrzymania sma-a z wynikiem jest podanie numeru telefonu komórkowego w formacie 9 cyfr.
Publikacja materiałów audiowizualnych z udziałem uczestnika (zdjęcia, video) zarejestrowanych w trakcie zawodów.
Trasa biegu będzie oznakowana, zabezpieczona przez sędziów oraz GOPR
W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo zmiany terminu przeprowadzenia zawodów.

5. Opłaty

Opłaty należy dokonywać przy odbiorze numerów startowych gotówką w Stajni Biały Borek w dniu zawodów w godzinach od 9.00 do 11.30.
Opłata wynosi 20 zł od osób zgłoszonych do dnia 19. 02. 2011 r. I 30 zł od zgłaszających się w dniu startu.
10 zł od dzieci i młodzieży szkolnej.
W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymają: pamiątkowy medal, dyplom, posiłek regenerujący.

6. Zgłoszenia
Do 19.02.2011 r. zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora: www.olsztyn-jurajski.pl. W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą w godz. 9.00 – 11.30
w biurze zawodów w Stajni Biały Borku.

7. Wydawanie numerów
Stajnia Biały Borek – biuro zawodów

8. Nagrody

Dla zwycięzców przewidziano puchary i nagrody.

9. Kategorie

Kobiety/mężczyźni do 19 lat – do rocznika 1992
2.Kobiety/mężczyźni20-50 lat – rocznik 1991- 1961
3.Kobiety/mężczyźni 51 lat i więcej – od rocznika 1960

DOJAZD DO BIEGU

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bieg o Puchar Sokolich Gór. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.